14 Mar 18
娱乐
 
【十年纯友谊?】被爆曾弄哭黄翠如!洪永城:有啲嘢永远都唔会变!

十年友谊不是每个人都做得到!有人说“超过7年的友谊是真朋友”!10年说长不长,说短不短,要找到一个维持长达10年的朋友,并不容易!更何况是在娱乐圈里。但洪永城和黄翠如这对别人眼中的“金童玉女”之间的纯友谊,不知不觉也已经10年啦!

早前黄翠如和洪永城一起去了日本,虽然没说去工作或是去玩,但很多网民都猜他们应该是合体去拍摄节目。

后来洪永城也自己开估,原来他们真的是出trip去拍摄。还在instagram发文表示两人已经相识10年,还一度强调他们之间真的是纯友谊!黄翠如还在洪永城的社交网留言说对方非常感性,令她有点感动和感触!

黄翠如在自己的instagram发文:「呢位男子。佢係对我最恶的朋友。他说:「你身边的人,包括你男朋友,都太锡你,所以我要对你恶。」 係,有几次,在电话中,比佢凶狠而直接地说穿了我的问题,令我一个人在路边不停喊。 十年友谊,早已变成了对方的恶爷,互相直指对方的缺点;也成了对方的字典,你不用说,我明。 多谢给我们一个日本旅游时间相聚。 好,洪永城,将来有机会一起拍节目的话,再战。」

而洪永城也在instagram写下对对方的话:「同呢位女子原来已经相识10年,有啲嘢会变,有啲嘢永远都唔会变,冇变嘅係我哋难得嘅工作默契同友谊,呢一种关係好值得珍惜,点都要庆祝吓啦。想知我哋去咗边度庆祝??密切留意明天有片睇! #庆祝十年友谊 #旅游节目拍档 #由2变3」

视频: